കെ ഗോപിനാഥൻ

Name in English: 
K Gopinathan
Artist's field: 

കാലിക്കറ്റ്‌ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫിലോസഫി വിഭാഗം പ്രോഫസറും ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനും,ചലച്ചിത്രഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള പുരസ്കാര ജേതാവും ഹ്രസ്വചിത്ര സംവിധായകനുമാണ് കെ.ഗോപിനാഥൻ. ഭാര്യ ഡോ ജാനകി ശ്രീധരൻ മകൾ പാർഷതി നാഥ്‌