ആർ റോഷൻ

Name in English: 
R Roshan

മലയാള സിനിമയിലെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ

നിദ്ര (2012) എന്ന സിനിമയുടെ നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹണം നിർവ്വഹിച്ചു.