ജേക്സ് ബിജോയ്

Name in English: 
Jakes Bijoy

പിന്നണി ഗായകൻ, സംഗീതസംവിധായകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മലയാളി, ഫ്ലാഷ്, സെക്കന്റ് ഷോ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങൾ ആലപച്ചതിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് പരിചിതനായി.