രമേഷ് വെഞ്ഞാറമ്മൂട്

Name in English: 
Ramesh Venjarammoodu

അഴകിയ രാവണൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറായി പ്രവർത്തിച്ചു.