തോംസൺ

Name in English: 
Thomson
Alias: 
Thomson K Thomas
തോംസൺ കെ തോമസ്

തിരക്കഥാകൃത്ത് സിബി കെ തോമസ് സഹോദരനാണ് 

 അവലംബം : സുദീഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്