നെൽസൺ

Name in English: 
Nelson
നെൽസൺ
Alias: 
നെൽസൺ ശൂരനാട്

മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിലെ 'വോഡാഫോൺ കോമഡി സ്റ്റാർ' എന്ന കോമഡി റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ പ്രശസ്തൻ. ലാൽജോസിന്റെ "സ്പാനിഷ് മസാല" എന്ന ചിത്രത്തിലെ കുക്ക് പപ്പൻ എന്ന വേഷത്തിലൂടേ മുഖ്യധാരാ സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയനായി.