കിഷോര്‍ എൻ കെ

Name in English: 
Kishor NK
Kishore NK
Alias: 
സീരിയൽ , അവതാരകൻ

പ്രമുഖ സീരിയൽ - സിനിമാ നടൻ. സീരിയലിലും സിനിമയിലും പ്രധാനമായി ഹാസ്യ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.