ജിനു ജോസഫ്

Name in English: 
Jinu Joseph-Actor

നടൻ

അമൽ നീരദിന്റെ ബിഗ് ബിയിലൂടെ അഭിനയരംഗത്തെത്തി.