കുമാർ എടപ്പാൾ

Name in English: 
Kumar Edappal

2008ലെ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം  വിലാപങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നേടി.