ചെറിയാൻ കല്പകവാടി

Name in English: 
Cheriyan Kalppakavadi

കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളില്‍ ഒരാളായ വര്‍ഗീസ് വൈദ്യന്‍റെ മകന്‍ ആണ്  ചെറിയാന്‍ കല്പകവാടി.