ബൈജു വി കെ

Name in English: 
Baiju V K
Alias: 
വി കെ ബൈജു

സുരേഷ് കൃഷ്ണയുടെ ഭാരതീയത്തിലൂടെ സിനിമയിലെത്തി. നിരവധി സീരിയലുകളിലും സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചു.