ഓർമ്മകളിൽ... (ഓഡിയോ)

ഓർമ്മകളിൽ…

ഓണത്തെ വരവേറ്റുകൊണ്ട്, ഈണത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ ഓണ ആൽബത്തിനു മുന്നോടിയായി നാദത്തിൽ പബ്ലീഷ് ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ ഗാനം. ആലാപനം സണ്ണി ജോർജ്, ജി നിശീകാന്തിന്റെ വരികൾക്ക് സൂര്യനാരായണന്റെ സംഗീതം.

ഗാനം ഇവിടെ കേൾക്കാം

http://www.m3db.com/node/29020

Article Tags: 
Contributors: