പശുപതിയും നന്ദനുമൊത്ത് ചേർന്ന മധുര ബസ്സ്

എം എ നിഷാദിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത"നമ്പർ 66 മധുര ബസ്സിൽ " സ്വതന്ത്ര ഡിസൈനറായും "ഡോക്ടർ ലൗ"വെന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി മനോഹരമായ ഓൺലൈൻ പ്രൊമോഷൻ ഒരുക്കിയും  ശ്രദ്ധേയനായ നന്ദൻ മധുരബസ്സെന്ന സിനിമയിൽ പശുപതിയോടൊത്ത് വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ സീനുകളാണ് താഴെയുള്ളത്. എം3ഡിബിയുടെ ഡാറ്റാശേഖരണത്തിനും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന നന്ദന് ടീമിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

Article Tags: 

പിന്മൊഴികൾ

കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്കെത്താൻ ആശംസകൾ, ഭാവുകങ്ങൾ